JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migration

Om en person får avslag av Migrationsverket kan beslutet överklagas. Den enskilt största kategorin av Migrationsverkets beslut som överklagas är den som rör ansökan om asyl. Här nedanför beskrivs hur det går till när Migrationsverket avslagit en ansökan om asyl och personen som ansökt sedan överklagar till domstol. I stora drag går det till på liknande sätt för flertalet av Migrationsverkets beslut som överklagas.

Från ansökan till avgörande
Se större bild

En asylansökan ges in till Migrationsverket, som antingen bifaller eller avslår den. När Migrationsverket bifaller ansökan utfärdas ett uppehållstillstånd. Vid avslag beslutar Migrationsverket också om avvisning eller utvisning om personen som ansökt befinner sig i Sverige. 

Migrationsverkets beslut om att avslå asylansökan och samtidigt besluta om avvisning eller utvisning kan överklagas. Överklagandet lämnas till Migrationsverket som först omprövar sitt beslut. Om Migrationsverket inte ändrar beslutet går överklagandet vidare till en migrationsdomstol.

I migrationsdomstolen blir Migrationsverket motpart till personen som sökt asyl. Den asylsökande företräds ofta av ett offentligt biträde. Migrationsdomstolens avgörande kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. Överklagandet lämnas in till migrationsdomstolen som skickar handlingarna vidare till Migrationsöverdomstolen.

För att Migrationsöverdomstolen ska ta upp ett överklagande till prövning måste först prövningstillstånd beviljas.

Om Migrationsöverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd står migrationsdomstolens beslut fast och det går inte att överklaga vidare.

Om däremot prövningstillstånd beviljas innebär det att målet prövas och avgörs i Migrationsöverdomstolen. Beslutet blir prejudicerande och därmed vägledande för Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i liknande ärenden.

Migrationsöverdomstolen är högsta instans. Domstolens beslut kan alltså inte överklagas. 
Senast ändrad: 2014-02-10

Mer information

Läs mer om processen under Överklaga ett myndighetsbeslut.

Läs mer under Muntlig förhandling.

In English.

 


Till Migrationsverkets webbplats (öppnas i nytt fönster).