JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställ allmän handling

Enklast gör du din beställning genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan också e-posta din beställning till registrator på forvaltningsrattenilinkoping@dom.se

Dom/beslut från de senaste 5 åren kan oftast och på begäran skickas med e-post som pdf-fil. Pdf-filen har samma innehåll som den undertecknade domen men saknar domarens underskrift. 

Uppgifter ur vårt målhanteringssystem Vera gallras med stöd av förordningen (2001:640) om registerföring mm vid förvaltningsrätter med hjälp av automatiserad databehandling. Det innebär att vi inte har möjlighet att ta ut information om mål som har avgörandedatum som är fem år eller äldre ur målhanteringssystemet Vera. Äldre uppgifter tas fram manuellt ur vårt arkiv, sökingångar finns beskrivet till höger.

Beställningsformulär för allmän handling

* Obs! För att beställningen ska kunna skickas till oss måste du först ta del av Informationen om avgifter och kryssa i rutan nedan.

Glöm inte heller att ange din e-postadress eller ditt telefonnummer så vi kan kontakta dig om något i din beställning är oklart och behöver förtydligas.

Jag har tagit del av informationen om avgifter och vill beställa kopior av dom, beslut eller annan handling.*
Obs! Fältet måste fyllas i.
Önskade handlingar:
Önskade handlingar:

Skicka dom/beslut med:
Skicka dom/beslut med:Senast ändrad: 2017-01-25

Information om avgifter

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Vanligtvis är e-postleverans det billigaste alternativet.

Normalt faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

För parter i mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

Mer information om avgifter

Sökingångar i vårt arkiv

  • Partsregistret som är sökbart utifrån parternas namn och person- eller organisationsnummer. Partsregistret sammanställs både utifrån inkommandeår och utifrån avgörandeår. 
  • Dagboksblad tillhörande varje mål skapas i verksamhetsstödet genom att ett urval av de händelser och uppgifter som har registrerats i ett mål ställs samman i ett så kallat dagboksblad. De utskrivna dagboksbladen ordnas efter året då målet inkom till förvaltningsrätten och därefter i målnummerordning.
  • Sammanträdesprotokoll. Vilka mål som föredragits ett visst datum framgår av sammanträdesprotokollen. Sammanträdesprotokollen arkiveras kronologiskt efter sammanträdesdatum.
  • Domar och beslut ordnas kronologiskt efter avgörandedatum och inom datum i målnummerordning.
  • Akter som ska bevaras är volymförtecknade i Vera. Förteckningen skrivs ut och är sökbar även när målen är gallrade ur Vera.
  • Analoga och digitala medier som inkommit till domstolen förvaras på särskild plats i arkivet och finns förtecknade i ett Exceldokument med hänvisning till aktuellt mål eller ärende.