JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Från och med den 1 januari 2019 avvecklar vi faxen

Den kommunikation som idag sker via fax kommer att upphöra och övergå till kommunicering via säker e-post.

Den elektroniska kommuniceringen sker via ett formulär för säker e-post. Med hjälp av det kan känsliga personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess skickas till domstolen utan att riskera att hamna på avvägar. 

 

Kontakformulär för säker e-post
Senast ändrad: 2018-08-27