JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Jobba hos oss

Förvaltningsrätten finns i lokaler på Garnisonen i Linköping. I samma hus finns också tingsrätten och hyres- och arrendenämnden. I området finns bland andra Polisen, Åklagarkammaren, Ekobrottsmyndigheten, SKL och Rättsmedicinalverket.

Domstolen handlägger närmare 500 olika måltyper. De mest frekvent förekommande måltyperna är skattemål, sociala mål och olika typer av tvångsmål. Domstolen har två dömande enheter, och här arbetar domare, fiskaler, föredraganden och notarier.

Förvaltningsrätten har också ett målkansli med domstolshandläggare. Som domstolshandläggare deltar du i beredningen av alla typer av mål. Arbetsuppgifterna består bland annat i att registrera alla inkommande uppgifter i målet, sköta skriftväxling, kalla parter till förhandling, ha kontakt med parter och allmänhet, bevaka frister, expediera domar och beslut, arkivera handlingar.

Hos oss finns också en administrativ enhet som på olika sätt arbetar med att vara ett stöd för den dömande verksamheten. De arbetar bland annat med personal- och ekonomiadministration, utbildningsadministration, IT, vaktmästeri, service- och säkerhetsfrågor samt med bibliotek och information.

Är du nyfiken på att bli en av oss?

Vi som arbetar här är domare, fiskaler, föredragande jurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. I menyn här till vänster kan du läsa mer om vilka vi är och vad vi jobbar med dagligen.

När du jobbar inom den dömande verksamheten på förvaltningsrätten har du möjlighet till både bredd och fördjupning inom många olika rättsområden. Arbetet ger dig som är jurist en bred erfarenhet eftersom vi handlägger så många olika måltyper. På domstolen finns möjligheter till utbyte och diskussioner med kunniga och kompetenta kolleger. Här finns också goda möjligheter att fördjupa sig och bli specialist på vissa frågor.

Vi jobbar aktivt för att skapa en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och mår bra. Vi har en friskvårdstimme i veckan, generösa friskvårdsbidrag och sponsrar regelbundet medarbetarnas medverkan i olika motionslopp. Alla våra medarbetare erbjuds regelbunden kompetensutveckling utifrån vars och ens eget behov. Som statligt anställd omfattas du av flera andra förmåner. Läs gärna mer hos Arbetsgivarverket.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på ett stimulerande och omväxlande jobb där det finns plats att utvecklas som person?

Du som vill veta mer om förvaltningsrätten och dina jobbmöjligheter här är välkommen att kontakta vår administrativa chef Elisabeth Björk, telefon 013-25 11 72.
Senast ändrad: 2019-01-31

Läs mer

En domare arbetar med att lösa tvister och bedöma frågor i olika typer av mål. En domare i tingsrätt och förvaltningsrätt kallas rådman. Läs mer om vad en rådman gör.

Som föredragande jurist bereder du mål, gör rättsutredningar, utarbetar förslag till domar och beslut, föredrar mål för avgörande och för protokoll vid muntliga förhandlingar. Som föredragande kan du ha möjlighet att specialisera dig inom någon av förvaltningsrättens måltyper. Läs mer om vad en föredragande gör.

En domstolshandläggare sköter skriftväxlingen mellan parterna i målen. Handläggaren förordnar offentliga biträden, kallar parter och vittnen till muntlig förhandling och registrerar nya handlingar som kommer in. Läs mer om vad en domstolshandläggare gör.

Som notarie har du en kombination av arbete och utbildning. Efter juristutbildningen är det många som söker en notarieplats vid en domstol. Notarien får möjlighet att utöva sina juridiska kunskaper och samtidigt få erfarenhet och vidare utbildning på domstolen. Läs mer.

En fiskal är en domare under utbildning. När man har gjort sin notarietjänstgöring är fiskalstjänsten nästa steg i den "traditionella" domarutbildningen, även om det finns andra vägar till domaryrket. Läs mer om vad en fiskal gör.