JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nämndeman på förvaltningsrätten

Vid förvaltningsrätten, liksom vid alla domstolar i Sverige, är det inte bara lagfarna domare, det vill säga utbildade jurister, som skipar rättvisa utan också nämndemän. Nämndemännens uppgift är att tillsammans med yrkesdomaren tillämpa rättsreglerna i de mål som ska avgöras i domstolen.

Nämndemännen är inte utbildade jurister utan har helt andra yrken. De arbetar inte på domstolen utan kommer endast hit i samband med föredragning och muntlig förhandling. De nomineras av de politiska partierna och meningen är att de ska vara vanliga människor med erfarenhet från olika områden som kompletterar den lagkunnige domarens juridiska kunskap.

Val av nämndeman

Nämndemännen som tjänstgör i förvaltningsrätt och kammarrätt väljs i regel länsvis av landstingsfullmäktige. Tjänstgöringstiden är fyra år. Valbar till nämndeman är varje myndig svensk medborgare som är folkbokförd i de län som hör till domstolens domkrets. Vid val av nämndemän ska landstingen sträva efter att gruppen av nämndemän får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.

Nämndeman vid Förvaltningsrätten i Linköping

Förvaltningsrätten finns på Brigadgatan 3 på Garnisonen i Linköping. Domstolsbyggnaden, som även inrymmer Linköpings tingsrätt, har byggts ut med fler förhandlingssalar och en större reception. Förvaltningsrättens medarbetare finns i en kontorsdel i anslutning till domstolarnas offentliga lokaler. Nämndemännen har ett eget pausutrymme. 

Samling sker 15 minuter före dagens första förhandling. Vänta i nämndemännens pausrum tills du blir hämtad eller kallad.

En nämndeman tjänstgör enligt schema ungefär var fjortonde dag. Extra sammanträden på grund av brådskande mål förekommer och vi kallar då in nämndemän med hjälp av sms-förfrågning. Skulle du få förhinder ber vi att du i första hand kontaktar en ersättare och sedan meddelar förvaltningsrätten detta.

Mer information

Mer information till dig som är nämndeman på Förvaltningsrätten i Linköping finns i faktarutan till höger. Där finns också genvägar till mer information om nämndemannens uppgift och roll inom Sveriges Domstolar.
Senast ändrad: 2018-06-05

Mer information

Läs mer om nämndemannens uppgift och roll inom Sveriges domstolar på www.domstol.se/namndeman