JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Remissyttrande
[2019-01-10]   Förvaltningsrätten i Linköping
Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS2019:z) om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd...

Remissyttrande
[2018-12-17]   Förvaltningsrätten i Linköping
Yttrande över remiss av Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukuter, 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU...

Ändringar i tillhandahållandeförordningen
[2018-12-11]   Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande gällande ändringar i tillhandahållandeförordningen

Remisspromemoria Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.
[2018-12-11]   Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande avseende Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever...

Remissyttrande avseende allmänna råd om rapportering och beräkning av växthusgasutsläpp från drivmedel, enligt drivmedelslagen och föreskrifter
[2018-06-19]   Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande över allmänna råd om rapportering och beräkning av växthusgasutsläpp från drivmedel, enligt drivmedelslagen och...

Remissvar: Utredning om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)
[2018-05-14]   Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande över betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Remissvar: Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)
[2018-03-07]   Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande över betänkandet Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85).

1 2 > »


Prenumerera på nyheter från Förvaltningsrätten i Linköping

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Förvaltningsrätten i Linköping.