JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar strider inte mot lag
[2019-04-17]   Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten har bedömt att Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar inte strider mot kommunallagen eller tryckfrihetsföro...

Sanktionsavgift för överträdelse av arbetsmiljöföreskrifter
[2019-03-21]   Förvaltningsrätten i Linköping
En arbetsgivare har ett mycket långtgående ansvar för arbetsmiljön. En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck och den...

Skogsröjning i kjol godtas inte
[2019-03-05]   Förvaltningsrätten i Linköping
    En person blev anvisad och tackade ja till en praktikplats hos Skogsstyrelsen. som en del i jobb- och utvecklingsgarantin. I arbetet ingick att använda...

En informationsskrivelse från kommunen om förändring av skötsel av enskild väg utgör inte ett överklagbart beslut
[2019-02-27]   Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten har bedömt att en informationsskrivelse från en kommun om att inte längre ombesörja skötsel och annat underhåll av enskild väg inte är ett...

Remissyttrande
[2019-02-13]   Förvaltningsrätten i Linköping
Yttrande över promemorian Höjt tak för rutavdrag.

Remissvar
[2019-01-30]   Förvaltningsrätten i Linköping
Betänkandet SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt

Remissyttrande
[2019-01-22]   Förvaltningsrätten i Linköping
Remissvar avseende förslag till Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektiv...

1 2 3 > »


Prenumerera på nyheter från Förvaltningsrätten i Linköping

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Förvaltningsrätten i Linköping.